Inzerujte na psíčkari.sk

Predám psa    Darujem psa    Kúpim psa   Pes na krytie 
      predám psa             darujem psa           kúpim psa           pes na krytie 

Najčastejšie vyhľadávané plemena psov na psíčkari.sk sú: maltezák, anglický buldog, border kóliamopslíkyorkshirsky terér, jack russell teriérnemecký ovčiaknemecká doga

čítaj viac
1
2

E-shop

Skúšky poľovných psov

pes polovnikVeľa milovníkov psíkov by rado absolvovalo rôzne skúšky svojich psov. Poďme teda nahliadnuť bližšie do tejto problematiky a povedzme si niečo viac o skúškach a previerkach psov. Úspešne absolvované skúšky zvyšujú hodnotu psa a dávajú mu právo zúčastňovať sa na aktivitách, ktoré takéto skúšky vyžadujú. Skúšok psov je viacero typov a kategórií a upravujú ich tzv. skúšobné poriadky. V súčasnosti máme skúšobné poriadky pre poľovné, pracovné a športové plemená. V prvom diele seriálu o skúškach psov si priblížime skúšky poľovných psov.

Skúšobný poriadok je právna norma, podľa ktorej pracovné, športové a poľovné plemená psov môžu preukázať svoju pracovnú spôsobilosť, poľovnú upotrebiteľnosť úspešným absolvovaním skúšok príslušného druhu. Takéto skúšobné poriadky vydáva ministerstvo pôdohospodárstva na návrh kynologických zväzov. 

Kalendár podujatí SPZ na rok 2010

 

Skúšobný poriadok pre duričov

Skúšok duričov sa môžu  zúčastňovať duriče, teriéry, sliediče a jazvečíky, ktoré v deň konania skúšky dosiahli minimálne jeden rok a ich výška v kohútiku nepresahuje 50 cm. Úspešne vykonané skúšky oprávňujú psa duriť a dohľadávať diviačiu zver


Skúšajú sa nasledujúce disciplíny:
čuch, hľadanie, durenie, hlasitosť na stope, dohľadávanie diviaka na prirodzenej alebo umelej nepofarbenej stope, odvaha psa pri diviačej zveri, poslušnosť, správanie pri zastrelenej zveri, vytrvalosť, orientácia psa, vodenie psa (na remeni al. voľne), odloženie psa, správanie psa na stanovišti.

 

Skúšobný poriadok pre stavače

Na týchto skúškach sa môžu zúčastňovať všetky stavače bez ohľadu na vek a predtým absolvované skúšky. Skúšajú sa rôzne disciplíny v závislosti na druhu skúšok, stupňa náročnosti a prostredia (biotopu – les, pole, voda).

V skúšobnom poriadku pre stavače sú nasledujúce skúšky:weiamrský stavač na stope

SVS – skúšky vlôh

JSS – jesenné skúšky stavačov

LSS – lesné skúšky

VP – skúšky vodnej práce
Skúšajú sa nasledujúce vlastnosti:
prinášanie zastrelenej kačice z hlbokej vody, naháňanie v tŕstí, dohľadávanie strelenej kačice v tŕstí,
ochota psa pracovať v hlbokej vode, sliedenie za živou kačicou, správanie sa na stanovišti

SO – skúšky odvahy

VSS – všestranné skúšky – podmienkou je účasť na JSS, alebo LSS a SO so známkou aspoň 2.

FT – Field trials – špeciálne skúšky anglických stavačov, retrieverov a iných poľovníckych plemien v poľnej práci, alebo hľadaní na poli. Pri týchto skúškach sa zver nestrieľa. Hodnotí sa hľadanie, vystavovanie, priznávanie a poslušnosť, pričom sa posudzuje aj správanie vodiča.

nemecký stavačSkúšajú sa tieto disciplíny a vlastnosti:
čuch, práca psa na spoločnej poľovačke, vrodená chuť do práce, hľadanie, vystavovanie,  postupovanie, záujem o stopu zveri, dohľadávanie zastrelenej pernatej a srstnatej zveri, prinášanie pernatej a srstnatej zveri  na diaľku, prinášanie vlečenej líšky a zajaca na diaľku v lese, prinášanie pernatej, srstnatej a škodlivej zveri, pokojnosť pred pernatou a srstnatou zverou, správanie sa po výstrele, poslušnosť psa, vodenie na remeni, práca na pofarbenej stope srnčej zveri, práca na umelo založenej nepofarbenej stope srnčej zveri (akým spôsobom bude pes na stope pracovať – ako vodič, ohlasovač, alebo hlásič, či tzv. hlasitý oznamovač – musí psovod nahlásiť vopred rozhodcovi),  prinášanie líšky cez prekážku, chuť do práce s líškou, správanie sa na stanovišti, vyháňanie zveri z húštin, sliedenie , posiedka

 

Skúšobný poriadok pre farbiarov - FSS – skúšky farbiarov

Predbežné skúšky farbiarov - PF  bavorsky farbiar

Overujú sa vrodené vlohy farbiarov a ich schopnosti dohľadať postrelenú alebo uhynutú raticovú zver. Týchto skúšok sa môžu  zúčastňovať psy, ktoré dosiahli minimálne jeden rok. Úspešné absolvovanie PF kvalifikuje psa na dohľadávanie jelenej, danielej a muflónej zveri.

Individuálne skúšky farbiarov – IHF 

Úspešným absolvovaním sa pes kvalifikuje na dohľadávanie všetkých druhov raticovej zveri.

Na skúškach farbiarov sa skúšajú nasledujúce disciplíny:
vodenie psa (na remeni, alebo voľne), odloženie psa (na remeni, alebo voľne), práca psa na umelej stope, hlásenie alebo oznamovanie zastrelenej zveri, správanie psa pri zastrelenej zveri, chuť do práce, dohľadávanie na remeni, durenie, hlasité zastavenie zveri, posiedka s odložením psa

 

Skúšobný poriadok pre malé plemená

Tentoi skúšobný poriadok obsahuje nasledovné skúšky: jack russel

SVMP – skúšky vlôh
JSMP- jesenné skúšky malých plemien
LSMP – lesné skúšky malých plemien
FSMP – farbiarske skúšky malých plemien
VP – špeciálne skúšky vodnej práce
VSMP – všestranné skúšky malých plemien

Malé plemená (sliediče, jazvečíky, teriéry) môžu absolvovať aj skúšky duričov a farbiarske skúšky.

Pri skúškach malých plemien sa skúšajú:
čuch, hlasitosť, odvaha,  poslušnosť, správanie sa pri výstrele, vodenie na remeni, sliedenie stopy živej zveri, stopa cvičiteľa, dohľadávanie a prinášanie pernatej zveri na diaľku na poli, naháňanie v tŕstí, prinášanie kačice z hlbokej vody, posiedka, práva na pofarbenej srnčej stope a odloženie

 

Skúšobný poriadok pre brlohárenie – BL

Skúška umožňuje posúdiť schopnosti psov pri práci s líškou  v umelom brlohu.  Zúčastniť sa môžu psy s max. výškou v kohútiku 40 cm a vekom min. jeden rok. Skúšanie psa trvá 10 minút a skúšky sú dvojkolové. Tieto skúšky môžu usporadúvať len organizácie SPZ. Úspešné absolvovanie skúšok v brlohárení kvalifikujú psa ako poľovne upotrebiteľného psa na prácu pod zemou.

zdroj

 Najnovšie inzeráty

Německý ovč
Predám psa
(12.02.2015)
Americký band
Predám psa
(20.01.2014)
Argentínska d
Predám psa
(16.10.2013)
Argentínska d
Predám psa
(07.08.2013)Reklamný panel